MIDALIDARE MOBILE APP
ОБЩИ УСЛОВИЯ
И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1. Информация за администратора на лични данни
Мобилното приложение „MIDALIDARE Mоbile App" ("Приложение") се притежава и управлява от
"Мидалидаре Естейт" ЕООД, наричан по-долу за краткост Администратора, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с
ЕИК 200922158
със седалище и адрес на управление: с.Могилово, община Чирпан, 6239
тел: +359 889 21 74 13
e-mail: info@midalidare.bg
2. Използване на Приложението
Всяко използване на приложението „MIDALIDARE Mоbile App" означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия и Политика за поверителност и сте се съгласили с тях.
Общите условия могат да бъдат изменяни от "Мидалидаре Естейт" ЕООД едностранно по всяко време, по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна, Общите условия са задължителни за всички потребители и "Мидалидаре Естейт" ЕООД ще информира за това Потребителите чрез своевременно публикуване на промените.
3. Какви данни събираме за вас?
В случай, че сте избрали да инсталирате Приложението и да се регистрирате за ползване на функциите му, се изисква да предоставите следните лични данни: две имена, електронна поща и телефонен номер.
Начините за събиране и обмен на информация, които ползваме са:
Форма за регистрация и електронна поща.
След изрична ваша заявка за включване на местоположението на крайното устройство, обработваме информация за местоположението ви, по време на организираните от нас събития.
4. Как обработваме вашите данни:
При използване на нашето мобилно приложение, можем да събираме и обработваме ваши лични данни като: идентификационни данни, данни за контакт, данни за местоположение и др., когато вие:
• се регистрирате да ползвате нашето мобилно приложение и в тази връзка ни предоставяте информация за себе си;
• взаимодействате с нас, използвайки нашето мобилно приложение;
• взаимодействате с нас чрез други средства, като напр.: по телефон, факс, SMS,електронна поща, социални мрежии др. във връзка с мобилно приложение.
Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме информация за наши събития или продукти, които считаме, че биха могли да са от интерес за вас. В случай че сте наш регистриран потребител, ще се свързваме с вас чрез имейл или чрез съобщение в мобилно приложение с тази информация.
5. Игри и промоции
В нашето Приложение може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.
6. Как и на кого разкриваме вашите лични данни
Ние не разкриваме данните ви на трети лица и не споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови цели. В рамките на "Мидалидаре Естейт" ЕООД, при спазване на принципа „необходимост да се знае", само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.
7. Защита на данните:
Ние съхраняваме вашите данни на посветени сървъри в ЕС, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до услугата, е ваша.
8. Използване на „бисквитки"
„Бисквитките" са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни Приложения, сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките" е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново в Приложението
Ние използваме „бисквитки" в това Приложение предимно с цел улесняване на ползваемостта му, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация.
При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез "бисквитките" на Приложението Администратора не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни.
9. Вашите права
Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица.
Компетентни органи за защита на личните данни:
В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.
Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров No 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.
Контакт
За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля проверете настройките на Вашия профил/поверителност или се свържете с нас на имейл: info@midalidare.bg
Собственост над съдържанието
Съдържанието на "Приложението", изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "Мидалидаре Естейт" ЕООД, е изрично забранено.

© All Right Reserved.
Midalidare Estate.
info@midalidare.bg
Made on
Tilda